Susisiekite su mumis

Pavadinimas: UAB Komanda45
El. p.: info@komanda45.lt
Tel.: +370 675 10346

Apie mus

Kas mes
UAB „Komanda45“ šiuo metu yra viena kompetitingiausių civilinės saugos srityje besispecializuojanti įmonė.
Čia dirba arba bičiuliškai talkina, bet kuriais civilinės saugos organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais didelę patirtį turintys civilinės saugos specialistai.
Kokybiškai teikiamų originalių ir praktiškai įgyvendinamų paslaugų dėka UAB „Komanda45“ darbai yra klientų vertinami ir tampa ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindu.

 

Mūsų veikla

UAB „Komanda45“ Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktų, reglamentuojančių civilinės saugos organizavimą ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, pagrindu, atlieka darbus ir teikia įstaigų, organizacijų ar ūkio subjektų vadovams pasiūlymus:

(Žr. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo 16 straipsnį (Žin., 2009, Nr. 159-7207))

 1. Parengti sistemą nedelsiant perspėti darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ar įvykį;
 2. Vykdyti Vyriausybės nustatyta tvarka ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalinti trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;
 3. Organizuoti darbuotojų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauti;
 4. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti darbuotojų civilinės saugos treniruotes, pratybas ir mokymą;
 5. Vyriausybės nustatyta tvarka teikti duomenis apie valstybinės reikšmės ir pavojinguosius objektus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro tvarkymo įstaigoms;
 6. Pagal poreikį aprūpinti darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis;
 7. Teikti savivaldybės administracijos direktoriui duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
 8. Sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir civilinės saugos pajėgas pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos patvirtintus kriterijus;
 9. Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę,organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, derinimą ir teikti ūkio subjekto vadovui tvirtinti, kai ūkio subjektas ar kita įstaiga atitinka Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintus kriterijus;
 10. Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka informuoti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;
 11. Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti funkcijas didelių pramoninių avarijų prevencijos, tyrimo ir likvidavimo srityse.

 

Mūsų siekis – talkinti valstybės civilinės saugos sistemos institucijoms organizuoti įstaigų, organizacijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmams joms gresiant ar susidarius, likviduoti ekstremaliuosius įvykius ir šalinti jų padarinius .

Mūsų vertybės – pagarba klientui, įsiklausymas į jo kritines pastabas ir pasiūlymus, profesionalumas, atliekamų darbų patikimumas ir kokybė.

 

Mūsų šūkis:

Organizuokime civilinę saugą taip, kad ekstremaliųjų situacijų atvejais jaustumės ramiai ir pergalingai !