Susisiekite su mumis

Pavadinimas: UAB Komanda45
El. p.: info@komanda45.lt
Tel.: +370 675 10346

Civilinė sauga pavojinguose objektuose

PASLAUGOS PAVOJINGIESIEMS LIETUVOS ŪKIO OBJEKTAMS:

    1. Ruošia  strategines koncepcijas optimaliai ir efektyviai organizuoti civilinę saugą civilinės saugos subjektuose ir pasiūlymus joms įgyvendinti; 

2. Rengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ar operacijų planavimo klausimais:

2.1. Metinius civilinės saugos darbo planus ir ataskaitas už nuveiktus darbus;

2.2. Darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą pareigines instrukcijas;

2.3. Įvadines civilinės saugos instrukcijas;

2.4. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus; 

2.5 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų dokumentaciją ir talkina juos steigiant;

2.6. Civilinės saugos pajėgų (civilinės saugos grandžių ar kitų padalinių) dokumentaciją ir talkina jas steigiant;

2.7. Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo, ryšių organizavimo instrukcijas ir schemas;

3. Kvalifikuotai moko darbuotojus civilinės saugos;

4. Talkina organizuojant ir atliekant civilinės saugos pratybas.  

UAB "Komanda 45" pavojingiems  Lietuvos ūkio objektams papildomai rengia:   

 • pranešimus apie pavojinguosius objektus kompetentingoms institucijoms ir savivaldybėms, kurių teritorijose yra pavojingieji objektai;
 • duomenis  apie pavojinguosius objektus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrui;
 • pavojingųjų objektų saugos ataskaitas;
 • pavojingųjų objektų vidaus avarinius planus;
 • kitą informaciją savivaldybių administracijoms, kurios reikia išorės avariniams planams parengti.
 •  

Jūsų pageidavimu galime parengti ir atskirus aukščiau išvardintus dokumentus. 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

 •