Susisiekite su mumis

Pavadinimas: UAB Komanda45
El. p.: info@komanda45.lt
Tel.: +370 675 10346

Civilinė sauga ūkio subjektuose

 

PASLAUGOS ĮSTAIGOMS, ORGANIZACIJOS IR ŪKIO SUBJEKTAMS

UAB „Komanda45“ įstaigoms, organizacijoms ir ūkio subjektams pagal jų kompetenciją ar veiklos rūšis:

1. Ruošia  strategines koncepcijas optimaliai ir efektyviai organizuoti civilinę saugą civilinės saugos subjektuose ir pasiūlymus joms įgyvendinti;

2. Rengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ar operacijų planavimo klausimais:

2.1. Metinius civilinės saugos darbo planus ir ataskaitas už nuveiktus darbus;

2.2. Darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą pareigines instrukcijas;

2.3. Įvadines civilinės saugos instrukcijas;

2.4. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;

2.5. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų dokumentaciją ir talkina juos steigiant;

2.6. Civilinės saugos pajėgų (civilinės saugos grandžių ar kitų padalinių) dokumentaciją ir talkina jas steigiant;

2.7. Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo, ryšių organizavimo instrukcijas ir schemas;

3. Kvalifikuotai moko darbuotojus civilinės saugos;

4. Talkina organizuojant ir atliekant civilinės saugos pratybas.

 

Jūsų pageidavimu galime parengti ir atskirus aukščiau išvardintus dokumentus.