Susisiekite su mumis

Pavadinimas: UAB Komanda45
El. p.: info@komanda45.lt
Tel.: +370 675 10346

Civilinė sauga valstybinės reikšmės objektuose

PASLAUGOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS OBJEKTAMS

1. Ruošia  strategines koncepcijas optimaliai ir efektyviai organizuoti civilinę saugą civilinės saugos subjektuose ir pasiūlymus joms įgyvendinti.

2. Rengia civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ar operacijų planavimo klausimais:

2.1. Metinius civilinės saugos darbo planus ir ataskaitas už nuveiktus darbus;

2.2. Darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą pareigines instrukcijas;

2.3. Įvadines civilinės saugos instrukcijas;

2.4. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;

2.5 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų dokumentaciją ir talkina juos steigiant;

2.6. Civilinės saugos pajėgų (civilinės saugos grandžių ar kitų padalinių) dokumentaciją ir talkina jas steigiant;

2.7. Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo, ryšių organizavimo instrukcijas ir schemas;

3. Kvalifikuotai moko darbuotojus civilinės saugos;

4. Talkina organizuojant ir atliekant civilinės saugos treniruotes ir pratybas.

 

Papildomai UAB "Komanda45" valstybinės reikšmės objektams talkina, kad parengti:

 

  •     pranešimus apie valstybinės reikšmės objektus kompetentingoms institucijoms ir savivaldybėms, kurių teritorijose yra pavojingieji objektai; 
  • duomenis apie valstybinės reikšmės objektus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrui.