Civilinės saugos pajėgos

CIVILINĖS SAUGOS PAJĖGOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 513 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 400  ,,Dėl bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“,  Žin., 2010, Nr. 54-2653.

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 400 ,,Dėl Bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 30-839);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1416 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 400 „Dėl Bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4837);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 985 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 400 „Dėl Bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4668);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 1166 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 400 „Dėl Bendrosios ir specialiosios paskirties formuočių sudėties, jų formavimo ir aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4715).