Evakavimas

EVAKAVIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 10 d. nutarimasNr. 1502 Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Žin., 2010, Nr. 125-6424.

Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas nustato gyventojų evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.